Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

SportAgon streeft naar maximale bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site www.sportagon.nl en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons in behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Onze samenwerkingspartners zijn: huisarts(en), medisch specialisten, zorgverzekeraars, Medikad (administratiesoftware van Madeware) en overige BIG geregistreerde zorgverleners. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

 

Verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van onze medische (CKR/ BIG geregistreerde) dienstverlening en communicatie binnen het medisch netwerk van huisartsen en specialisten legt Sportagon de volgende gegevens vast: 

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer (privé/ mobiel)
  • Mail-adres (t.b.v. facturatie)
  • Huisarts (evt. verwijzend medisch specialist, bijv. orthopeed/ sportarts)
  • BSN-nummer
  • Legitimatienummer
  • Verzekeringsnummer + maatschappij

De CKR/ BIG geregistreerde werknemer(-s) van Sportagon gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, sport fysiotherapeutische en training-gerelateerde handelingen. In ons administratiesysteem worden gegevens verzameld die u zelf heeft gemeld en waarvoor u bij ons in behandeling bent. Dit betreft alle relevante gegevens welke van invloed zijn op uw klachten, behandeling en algeheel welzijn (bijvoorbeeld medicatie, co-morbiditeit of andere invloedrijke factoren).

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw privacy te garanderen zijn specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Hierdoor wordt misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens voorkomen. De laptops en het administratiesysteem zijn allen voorzien van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en alleen toegankelijk voor de hulpverlener(s) van SportAgon. Daarnaast wordt de back-up (van de laptop en administratiesoftware) opgeslagen op een externe harde schijf welke op zijn beurt is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. De harde schijf wordt vervolgens op een afgesloten, niet publiekelijk toegankelijke locatie bewaard. 

 

Privacybeleid andere websites

Op www.sportagon.nl zijn links opgenomen naar andere websites. SportAgon is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

 

Wijzigingen privacy beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

Cookies / Google Analytics / reCAPTCHA 

SportAgon gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone en door u geaccepteerd moet worden. Daarnaast word er gebruik gemaakt van de zogenaamde reCAPTCHA tracking cookies, deze verzamelen informatie om na te gaan of u geen robot of geautomatiseerd programma bent welke de pagina bezoekt (Voor meer informatie over cookies en welke gegevens reCAPTCHA verzameld zie https://www.beijesweb.nl/blog/privacy-en-recaptcha/). De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, gegevensbescherming en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten voor u als cliënt

Als cliënt/ patiënt heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen (dataportabliteit) van de gegevens die u zelf heeft verstrekt. Daarnaast heeft u het recht de eerder verleende toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken waarmee verdere verslaglegging, verwerking of communicatie van gegevens komt te vervallen. Mocht er na onderling overleg geen overeenstemming worden bereikt dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

Datalek

Mocht er onverhoopt een datalek optreden door verlies, diefstal (laptop/ harde schijf), ransomware of een cyberaanval, dan wordt er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij u als cliënt.  

 

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur een email naar info@sportagon.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.